Audyt systemów przeciwpożarowych

Audyt systemów przeciwpożarowych

Analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Umożliwia zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.
Zakres audytu obejmuje w szczególności sprawdzenie: