ochrona przeciwpożarowa

Monitoring Pożarowy

Monitoring pożarowy polega na przesłaniu z potwierdzeniem, w sposób automatyczny alarmu pożarowego i sygnału uszkodzeniowego do odpowiednich alarmowych centrów odbiorczych. Transmisja alarmu pożarowego odbywa się bez udziału człowieka do obiektu ze stałą obsługą, z którego dysponowane są siły i środki Państwowej Straży Pożarnej. Sygnały uszkodzeniowe kierowane są również automatycznie do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych operatora systemu monitoringu pożarowego. Do transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych stosujemy tory transmisji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dziennik ustaw Nr 85, poz. 553)

Oferujemy Państwu urządzenia służące do Transmisji Alarmów Pożarowych i Sygnałów Uszkodzeniowych opracowane przez własny dział Badawczo-Rozwojowy wyprodukowane przez nasz zakład produkcyjny. Wspomniane urządzenia montowane i serwisowane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę zatrudnioną w szeregach naszej firmy, ciągle podnoszącą swoje kwalifikacje poprzez szereg profesjonalnych szkoleń. Montowane przez nas urządzenia transmisyjne oraz stacje odbiorcze posiadają aktualne, odpowiednie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie. Nad całością systemu czuwają dwie wyposażone w najnowszy sprzęt, czynne 24h/ dobę Centra Monitorowania Operatora Systemu oraz Centra Odbiorcze Sygnałów Uszkodzeniowych, będące w ciągłym kontakcie z grupami serwisowymi. Jako ogólnopolski operator:

Zapraszamy do współpracy gwarantując podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Państwa obiektów.