Systemy zabezpieczeń

Telewizja Przemysłowa CCTV

Informacje pozyskiwane z systemów CCTV IP:

1. Pełnowartościowy obraz z kamer w czasie rzeczywistym

2. Materiał archiwalny zarejestrowany na różnorodnych nośnikach pamięci

3. Wideodetekcja (dowolny ruch, definiowane reguły)

3. Wideoidetyfikacja ( selekcjonowanie obiektów)

5. Wyniki operacji logicznych wykonanych na zasobach systemu

6. Stany modułów I/O