Systemy zabezpieczeń

Kontrola Dostępu

System kontroli dostępu (SKD) jest to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub w określonym czasie) dostępu do sektorów (stref) tego systemu. Identyfikowanie użytkowników przez SKD zależny jest od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego. Mogą to być:

System na podstawie danych zebranych podczas konfiguracji decyduje o tym, czy w danej chwili użytkownik ma prawo dostępu do sektora i uruchamia procedury mające na celu zezwolić lub zabronić przedostanie się użytkownika na strefę.

Elementami zaporowymi uniemożliwiającymi przedostanie się użytkownika na inne strefy obiektu będącego nadzorowanym przez SKD mogą być:

Cechy SKD:

Projektowanie systemów kontroli dostępu

System - kontrola dostępu – montowany przez naszych wyspecjalizowanych pracownika u odbiorcy dostosowywany jest każdorazowo do potrzeb inwestora na podstawie zebranych informacji podczas oględzin obiektu zamontowany oraz potrzeb odbiorcy. Długoletnie doświadczenie naszej firmy w instalowaniu systemów pozwala spełnić wymagania odbiorcy i pozwoli na ewentualną rozbudowę lub integracje z innym systemem (np. rejestracji czasy pracy lub alarmowym).

Podstawowe zalety systemów kontroli dostępu:

Systemy kontroli dostępu mogą posiadać wiele metod identyfikacji podzielonych na trzy główne stopnie zabezpieczeń:

1. Niski

2. Średni

3. Wysoki (dane biometryczne)