Systemy zabezpieczeń

Sygnalizacja Włamania i Napadu

Pełna detekcja nieautoryzowanego wejścia intruza do budynku i lub wybranych pomieszczeniach chronionego obiektu, W wybranych pomieszczeniach i obiektach – sygnalizacja napadu na użytkowników szczególnie narażonych

Krótka charakterystyka:
System sygnalizacja włamania – detekcja obecności intruza za pomocą różnego rodzaju detektorów.
Szybsze wykrycie zwiększa prawdopodobieństwo złapania intruza.
Źródło alarmu – system.
System napadu – realizowana przez aktywacje urządzenia sygnalizującego (przycisk napadowy).
Źródło alarmu - użytkownik

Zgodnie z rozporządzenie MSWiA z dnia 7 wrzesnia 2010 PN-EN 50131-1 systemy sygnalizacji włamania i napadu powinny być wykonane, odpowiednio do oszacowanego ryzyka, w następujących stopniach (Grade) zabezpieczenia:

Stopień 1 – Ryzyko małe
Spodziewani intruzi lub włamywacze będą mieć małą znajomość SSWiN i będą ograniczeni do korzystania z łatwo dostępnych narzędzi.

Stopień 2 – Ryzyko małe do średniego
Spodziewani intruzi lub włamywacze będą mieć ograniczoną znajomość SSWiN i będą korzystać z narzędzi w zakresie podstawowym i z przyrządów ręcznych (np. multimetr).

Stopień 3 – Ryzyko średnie do wysokiego
Spodziewani intruzi lub włamywacze będą biegli w SSWiN i będą korzystać z narzędzi w pełnym zakresie i z przenośnych urządzeń elektronicznych.

Stopień 4 – Ryzyko wysokie
Stopień stosowany, gdy bezpieczeństwo jest ważniejsze od wszystkich innych czynników. Spodziewani intruzi lub włamywacze będą mieć możliwość lub siły i środki do szczegółowego zaplanowania wtargnięcia lub włamania i będą mieć pełny zakres urządzeń, łącznie ze środkami podmiany części składowych SSWiN.

System SSWiN powinien realizować następujące funkcje detekcyjne:

Stopień 1 (Grade I)

Stopień 2 (Grade II)

Stopień 3 (Grade III)

Stopień 4 (Grade IV)

Podstawowe wytyczne dla Systemów Włamania i Napadu

Elementy detekcyjne systemu sygnalizacji włamania i napadu ochrona kubaturowa wewnętrzna: